HEM CUNG CẤP GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA TRONG VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN HẠ THẾ

2023-03-29 09:23:47

 HEM trang bị Hệ thống 3C-SMART cung cấp giải pháp tự động hóa trong vận hành lưới điện hạ thế, thay thế các phương pháp thủ công truyền thống, tiết kiệm nhân lực vận hành, nâng cao an toàn cho thiết bị, lưới điện và công nhân vận hành, cung cấp số liệu đo lường giám sát và quản lý trực tuyến đầy đủ, chính xác và đồng bộ.

smart-1.jpg

       Cấu trúc hệ thống 3C-SMART bao gồm:

+ Thiết bị giám sát(SMART 100): có khả năng giám sát, đo lường và điều khiển.

+ Websever (SMART SOFTWAVE): Giám sát vận hành không giới hạn các trạm biến áp hoặc các thiết bị liên quan.

+ Thiết bị đo và cảm biến: cảm biến nhiệt độ, cảm biến mở cửa, cảm biến dòng điện, cảm biến nước,… và kết nối mở rộng đến các hệ thống đo/ cảm biến khác theo giao thức Modbus RTU.     

smart-2.jpg

          Thiết bị giám sát (SMART 100) các thiết bị đo lường, cảm biến (đặt tại trạm biến áp) để thu thập số liệu vận hành của máy biến áp và các thiết bị liên quan các số liệu đo này được thiết bị SMART 100 xử lý, lưu trữ và chuyển tói Webserver (3C- SMART SOFTWAVE) để theo dõi và quản lý thông qua các kênh GSM 3G/4G.

          Hệ thống 3C-SMART cung cấp giải pháp đo lường giám sát và quản lý lưới điện hạ thế, hệ thống được lắp đặt, kiểm tra và bảo dưỡng đơn giản không ảnh hưởng tới kết cấu và hiện trạng lưới điện.

Không có bình luận nào cho bài viết.

Viết bình luận: